15 lat ESP S.A.

Data: 16 maja 2014
Kategoria:

Film korporacyjny.
Film uczy widzów zrozumienia  roli i konieczności korzystania z odnawialnych źródeł energii na terenie Polski. Pokazuje procesy i pomysły na  zagospodarowanie polskich zasobów wodnych, na wykorzystanie energii wiatru oraz energii z biomasy.
Za sprawą tego filmu widzowie nauczyli się szacunku dla naturalnego środowiska, chcemy by mieli świadomość, jak ogromny wpływ ma każdy z nas na stan środowiska naturalnego oraz wykorzystanie tego potencjału do produkcji „czystej” energii .
Poprzez szereg zabiegów właściwych dla sztuki filmowej ( m. in. montaż, kadrowanie, użycie animacji komputerowych) pokazaliśmy rolę  GK ESP jako lidera polskiej hydroenergetyki zawodowej, lidera dbającego o pionierskie, w polskich uwarunkowaniach, zagospodarowanie energii ze źródeł odnawialnych.
Film ma składa się z  trzech bloków tematycznych oddzielanych hasłami.
Hasła ułatwiają percepcję przekazywanych treści. Podobną role będą spełniają animowane tabele i animacje pokazujące procesy (np. wielkości zagospodarowania wody, położenie elektrowni szczytowo — pompowych w Europie, schematy działania elektrowni — szczytowo pompowych).
W efekcie otrzymaliśmy nieustannie przesuwający się obraz: kamera wędruje nad Polską i „zoomuje” w poszczególnych jej regionach.
Opisaliśmy również wątek  techniczny, technologiczny i finansowy.