Henryk Milczący

Data: 16 maja 2014
Kategoria: ,

Film dokumentalny
Jak rodziło się powołanie kapłańskie? Wspomnienia kapłana z diecezji wileńskiej żyjącego w majątku dziadka. Marzenia dziecięce i prozaiczna rzeczywistość. Nominacja biskupia z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ingres w katerze wrocławskiej. Trudne koegzystencja z komunistyczna władzą. „Solidarność” na Dolnym Śląsku. O tych i innych osobistych zwierzeniach kardynała Gulbinowicza we wzruszającym filmie dokumentalnym pt. „Henryk milczący”.