S jak Szpieg

Data: 16 maja 2014
Kategoria:

S-jak szpieg opowiada historię ludzi, którzy w czasach PRL zostali ujęci i skazani za szpiegostwo na rzecz jak wówczas się mówiło „mocarstw zachodnich” Pierwotny tytuł „Bohaterowie czy złoczyńcy” bardziej oddawał ideę cyklu. W rezultacie jednak autorzy zdecydowali się na sensacyjne opowieści opowiadające autentyczne losy ludzi uwikłanych w trudne decyzje ideologiczne czy bytowe. Bohaterami sarialu byli między innymi:
Andrzej Czechowicz, młody, polski imigrant, rozpoczyna pracę w Radiu Wolna Europa. Wtedy wywiad PRL zmusza go do podjęcia współpracy. Przez sześć lat wynosił z radia cenne dokumenty i szpeigował pracowników. W 1971 r., w trybie natychmiastowym, zostało odwołany do Polski.
Został główną gwiazdą wielkiej akcji propagandowej skierowanej przeciwko radiu. Tym samym, jako agent, został spalony. Już nigdy nie mógł pojechać na Zachód. Sam Andrezj Czechowicz opowiada o swoim szpiegowaniu, opisuje niebezpieczne sytuacje, spotkania z agentami prowadzącymi. Jego opowisć wsparta jest inscenizacjami i bogatymi archiwaliami z RWE, Monachium, Wiednia, Paryża i Saltzburga.
Opowieść o działalności szpiegowskiej Ryszarda Kuklińskiego, jej przebiegu, perypetiach i zakończeniu. Film ma charakter sensacyjnej opowieści o działalności płka Kuklińskiego. To nie tylko dokumentala oparta o archiwa i dokumenty opowieść, ale dzięki inscenizowanym fragmentom staje się fabukryzowanym sztabuchem zdarzeń z życia Ryszarda Kuklińskiego.
Jerzy Pawlowski znakomity polski szermierz i sportowiec okazał się również znakomitym amerykańskim  szpiegirm. Wykorzystując swoje kontakty w kraju oraz  możliwości podróżowania po świecie odbywał regularne spotkania z agentami CIA, w czasie których  zdawał relacje z wykonywania szpiegowskich zadań. Film prócz materiałów archiwalnych, dokumentow po raz pierwszy publicznie odtworzone zostaną taśmy magnetofonowe z przesłuchania Jerzego Pawłowskiego przez oficerów WSW.
Historia dziłalności w słuzbie bezpieczeństwa podpułkownika Jerzego Światły, Vice Dyr. X Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który uciekł na zachód podczas podróży słuzbowej do Berlina w 1953 roku. Po ucieczcce prowadził słynne audycje w rozgłośni RWE „Za kulisami partii i bezpieki”, w których demaskował działania władz PRL-u. W programie na jego temat wypowiadają się historycy, m.in. Andrzej Paczkowski.