Klub @

Data: 16 maja 2014
Kategoria:

Cotygodniowy program dla dzieci i młodzieży.
W cyklu widowisk przygotowanych dla telewizji „PULS’ pokazywaliśmy Kościół Katolicki nie tylko od święta, ale przede wszystkim na co dzień. Propagowaliśmy Kościół pogodny i przyjazny dla młodego pokolenia, pomyślany jako odkrywanie ładu i mądrości zawartej w systemie wartości chrześcijańskich według nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego. Szczególnie istotny był dla nas aspekt kulturowy – odkrywanie chrześcijańskich korzeni Europy.
Główny cyklu obok rozrywki i zabawy było wychowanie integralne i integracyjne młodego pokolenia, dotykające zarówno strony intelektualnej jak i duchowej, takie które nie wyklucza ze społeczeństwa osób niepełnosprawnych, niewidomych, niesłyszących. Program prowadził i świetnie dogadywał się z dziećmi ojciec Andrzej Sąsiadek